praca

Jeśli rozwiążemy umowę o pracę, spowoduje to ustanie tak zwanego stosunku pracy. Jedną z dostępnych metod rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie, które ma różną formę w zależności od rodzaju zawartej umowy.

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Jest to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, którego celem jest zakończenie trwającego stosunku pracy, gdy okres wypowiedzenia upłynął. Takie oświadczenie nie wymaga zgody pracodawcy lub pracownika w zależności od sytuacji, gdyż jest to jednostronna decyzja oraz nie wymaga zgody dwóch stron. Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać przedstawione przez pracownika lub też pracodawcę.

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

Każdą umowę zawartą pomiędzy stronami jak na przykład umowę o pracę na czas nieokreślony, określony czy też okres próbny można rozwiązać za pomocą wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od takich czynników jak czas, na jaki została zawarta dana umowa, obowiązuje to zwłaszcza w przypadku umów terminowych.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj zawartej przez strony umowy oraz jaki jest okres zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, a jest to istotne gdy zawrzemy umowę na czas niekreślony.

okresy wypowiedzenia umowy o prace

Zmiana kodeksu pracy, a okres wypowiedzenia umowy

Zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie 22 lutego 2016 roku, które spowodowały zmianę w długości okresu wypowiedzenia. Na chwilę obecną w pierwszej kolejności ustala się na jaki czas pracownik został zatrudniony czy określony, niekreślony bądź na okres próbny. Następnie ustala się ile czasu trwała rozwiązywana umowa, i biorąc pod uwagę oba czynniki ustala się okres wypowiedzenia, który będzie obowiązywać danego pracownika. Jeśli została zawarta umowa na czas próbny od dwóch tygodni do trzech miesięcy, a w zależności od tego okres wypowiedzenia może trwać od 3 dni roboczych do nawet dwóch tygodni.

W przypadku, gdy pracownik został zatrudniony na czas określony lub nieokreślony na czas krótszy niż sześć miesięcy, przysługuje mu dwa tygodnie na wypowiedzenie. Gdy pracownik był zatrudniony przez minimum sześć miesięcy, okres wypowiedzenia trwa jeden miesiąc. Natomiast gdy pracownik był zatrudniony na minimum trzy lata, okres wypowiedzenia może trwać nawet do trzech miesięcy. Jednak należy pamiętać że, w przypadku umowy na czas nieokreślony należy podać konkretny powód rozwiązania umowy, a także można te umowy rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach.

W Kodeksie Pracy przewidziane okresy wypowiedzenia są tak zwanymi okresami minimalnymi, zatem nie mogą zostać one skrócone. Gdy pracownik pozostaje w stosunku pracy podczas wypowiedzenia, nabywa on prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, który go obowiązuje.
Do tak zwanego okresu zatrudnienia są zaliczane wszystkie okresy zatrudnienia u konkretnego pracodawcy bez względu na przerwy, które wystąpiły w czasie trwania umowy. Podczas ustalania zakładowego stażu pracy nie bierze się pod uwagę czy dany pracownik jest zatrudniony w niepełnym czy też pełnym wymiarze określonego czasu pracy.

Należy także wiedzieć że, podczas urlopu bezpłatnego, trwania choroby lub też urlopu wychowawczego pracownikowi należą się takie uprawnienia pracownicze jak możliwość wypowiedzenia, które zależą od okresu pracy. Te okresy są zaliczane do okresu zatrudnienia i w dniu ich zakończenia podlegają wliczeniu do okresu pracy.

jakie sa okresy wypowiedzenia umowy o prace

Czy wiesz jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia?

Podczas ustalania rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, należy pamiętać że, zależy to od umowy, a okres może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni lub miesięcy.

Gdy nasze zatrudnienie było dłuższe niż 3 lata, okres wypowiedzenia liczy trzy miesiące, a jego momentem rozpoczęcia jest pierwszy kalendarzowy dzień następnego miesiąca, przed którym zostało dostarczone wypowiedzenie. A kończy się w ostatni dzień miesiąca, niezależnie od ilości dni w danym miesiącu.

Jeśli nasz okres wypowiedzenia może trwać kilka tygodni, momentem jego rozpoczęcia będzie pierwsza niedziela, po tym jak złożyliśmy nasze wypowiedzenie. Taki okres zazwyczaj trwa jeden lub dwa tygodnie, a jego zakończenie wypada zawsze w sobotę. Tydzień trwa siedem dni, zatem jego pojęcie należy rozumieć kalendarzowo.

Jeśli nasz minimalny okres wypowiedzenia trwa kilka dni wtedy za pierwszy dzień jest uznawany dzień roboczy, który nastąpił po dniu dostarczenia pisma. Należy pamiętać że, trzydniowy okres wypowiedzenia umowy dotyczy jedynie umowy pracy na okres próbny, który może trwać do dwóch tygodni. Warto wspomnieć również że, sobota zalicza się do dni roboczych, jeśli nie jest świętem ustawowym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here