wypowiedzenie umowy

Wiele osób, które są związane umową o pracę zastanawiają się jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Właśnie jedną z niewielu możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę. Dzieje się to przy pomocy oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie za wypowiedzeniem).

Okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest inny. Kodeks pracy na szczęście przewiduje taką możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron stosunku pracy umowy zawartej na okres próbny, jak i na czas określony oraz czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:
– 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
– 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
– 2 tygodnie, w przypadku umowy na zawartej na 3 miesiące.

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące (1, 2 lub 3). Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

okres wypowiedzenia umowy o pracę

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni. Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia.

Warto pamiętać, iż 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na zastępstwo oraz umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Jeśli pracownik, którego obowiązuje 2-tygodniowe wypowiedzenie, chce rozpocząć nową pracę np. 1 września 2010 r., to powinien złożyć wypowiedzenie pomiędzy 9 a 13 sierpnia – ostatnim dniem jego zatrudnienia będzie wtedy 28 sierpnia (sobota).
Tylko przy zachowaniu tych terminów pracownik może mieć pewność, że umowa zakończy się w pożądanym przez niego terminie i że z początkiem września będzie mógł rozpocząć nową pracę. Innym rozwiązaniem jest zawarcie z pracodawcą porozumienia stron – wtedy umowa może się zakończyć w dowolnym terminie uzgodnionym przez strony.

Jeśli pracownik wypowie umowę o pracę, to urlop wychowawczy zakończy się wraz z ostatnim dniem umowy, nawet jeśli pracownik nie złoży pisma kończącego urlop.
Przypominam także o możliwości, jaką daje prawo pracy w zakresie podejmowania pracy dodatkowej w trakcie urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 1862 § 1 K.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę

W praktyce wygląda to mniej więcej tak:
– Pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony ze stażem wynoszącym 1,5 roku. Dnia 16 lutego 2018 złożył pracodawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 marca. Zatem ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca.

– Z dniem 12 stycznia 2018 pracodawca wypowiedział umowę zawartą na okres próbny na wynoszący 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpocznie bieg 13 stycznia, a ostatni dzień obowiązywania umowy przypadnie na 19 stycznia.

Podsumowując wiele osób ma problem z prawidłowym ustaleniem terminu zakończenia umowy, jeśli do rozwiązania umowy o pracę dochodzi wskutek złożonego przez jedną ze stron wypowiedzenia, szczególnie gdy okres wypowiedzenia trwa 1 lub 2 tygodnie. Również 2-tygodniowy termin wypowiedzenia jest wielokrotnie błędnie traktowany jako okres 14 dni.

Zgodnie z art. 33 K.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W przepisie tym jest mowa o 2 tygodniach, ale okres ten nie jest równoznaczny z 14 dniami.

[Głosów:4    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here