Jak napisać oświadczenie o wypadku w pracy?

Większość ludzi nawet się nad tym nie zastanawia aż do momentu, w którym coś im się przytrafi. Kiedy ucierpiało się uszczerbek na zdrowiu, a nad głową wisi ciężki cień długiej rekonwalescencji ciężko jest wiedzieć co należy w takim dokumencie zawrzeć i czego przestrzegać? Mam nadzieję odpowiedzieć na te pytania w tym artykule.

Najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest wypadek przy pracy. Jest to wydarzenie skutkujące urazem ciała lub śmiercią spowodowane przyczynami zewnętrznymi. Duże znaczenie ma także miejsce, w którym nastąpił wypadek. Oczywiście dotyczy to wszystkich urazów napotkanych w miejscu pracy niezależnie od tego czy wykonywaliśmy polecenia przełożonego czy na własną rękę pracowaliśmy na rzecz firmy. Jako wypadki przy pracy zaliczamy też wypadki podczas podróży służbowych, szkoleń czy podczas wykonywania zadań zleconych przez działające na terenie zakładu pracy organizacje związkowe. Warto jednak pamiętać, że wypadki podczas podróży służbowej spowodowane naszym zachowaniem nie związanym z wykonywaniem obowiązków służbowych nie są klasyfikowane jako wypadek przy pracy, lepiej więc uważać.

Co ciekawsze, jako urazy w pracy klasyfikowane są także wypadki w drodze z i do pracy. W takim przypadku należy jednak wiedzieć, że droga do pracy jest rozumiana jako najszybsza lub najbardziej dogodna trasa między miejscem zatrudnienia, a zamieszkania, i nie została ona przerwana.
Na trasie tej dopuszczalna jest przerwa jest rozumiana jako spowodowana „życiową potrzebą” i nie przekraczała logicznych granic takiej potrzeby. Łatwiej to zrozumieć myśląc o szybkim wskoczeniu do sklepu po drodze do domu. Wszystkie podobne wydarzenia nie przeszkodzą nam w odebraniu odszkodowania.

Pracodawca powinien zostać niezwłocznie zawiadomiony o wypadku jego pracowników. Informację przekazać powinna osoba, która doznała urazu jeśli jest w stanie to zrobić, lub jej bezpośredni przełożony jeśli to niemożliwe. Warto dopowiedzieć, że każdy pracownik ma obowiązek zgłosić wypadek jeśli był jego ofiarą, świadkiem, a nawet wtedy kiedy tylko o nim usłyszał. Warto jednak najpierw zgłosić go swojemu bezpośredniemu przełożonemu by niepotrzebnie nie mnożyć dokumentów trafiających do administracji firmy. Czytający to pracodawcy powinni pamiętać, że mają obowiązek poinformować inspektorat pracy i prokuraturę nie tylko jeśli nastąpi wypadek zbiorowy, ciężki lub śmiertelny.

Wypadek ciężki to uraz w wyniku którego nastąpiło trwałe uszkodzenie ciała czyli np. utrata wzroku, słuchu, utrata kończyny, itp; poszkodowany zachorował na nieuleczalną lub zagrażającą życiu chorobę; zdiagnozowano spowodowaną wypadkiem trwałą chorobę psychiczną; nastąpiła całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie; poszkodowanego dotknęło istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Wypadek śmiertelny to wydarzenie w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wypadku.

Wypadek zbiorowy to wydarzenie w wyniku którego ucierpiały przynajmniej dwie osoby.

No dobrze, ale skoro już odpowiedzieliśmy sobie na wszelkie pytania o naturę samych wypadków należałoby wreszcie odpowiedzieć na pytanie postawione na początku tego artykułu.

Jak napisać oświadczenie o wypadku w pracy.

Zaczynamy, tak jak w każdym piśmie firmowym, od wpisania daty i miasta, w których został sporządzony dokument. Następnie wpisujemy swoje imię i nazwisko, po których powinniśmy oznaczyć pracodawcę, lub osobę działającą w jego imieniu. Tutaj kończą się wstępne formalności i należy napisać tytuł. Nic szczególnego, wystarczy „Oświadczenie o wypadku przy pracy” lub podobne.

Przechodząc do treści samego dokumentu zaczynamy od informacji gdzie, kiedy i kogo dotyczył wspominany wypadek. Gdy mamy już to za sobą powinniśmy dokładnie, bez zbędnych ubarwień, opisać przebieg zdarzenia, które skończyło się wypadkiem. Po uporaniu się z tym zadaniem należy jeszcze wymienić jakich urazów doznaliśmy w wyniku opisywanego wydarzenia i jak długo nie będziemy zdolni do pracy.

Nie jest to jednak koniec. Jako ostatnią część dokumentu powinniśmy wypisać świadków tego wydarzenia, a także przedstawić dokumentację medyczną na temat naszego urazu, jeśli takową posiadamy. Warto pamiętać, że jeśli świadkowie nie są częścią naszego zakładu pracy powinniśmy wpisać także ich adresy.

Na tym kończy się pisanie oświadczenia o wypadku w pracy, ale dobrze wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek przedstawić poszkodowanemu protokół powypadkowy. Przed zatwierdzeniem protokołu poszkodowany ma prawo zgłaszać poprawki

[Głosów:2    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here