Witam, w dzisiejszym tekście chciałbym skupić się na tym, co jest warte uwagi, wypowiadając umowę o pracę. Oczywiście przypominam, że wypowiedzieć umowę o pracę może zarówno pracodawca, jak i pracownik jednak w niniejszym filmie skupię się na wypowiadaniu umowy z perspektywy pracownika. Często ludzie zadają pytanie, jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę ? Zapraszam zatem, do rozpatrzenia tego i innych temu podobnych pytań w niniejszym tekście. Czym tak naprawdę jest wypowiedzenie? Wypowiedzenie jest jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę określonych w przepisach ustawy kodeks pracy, a jest to nic innego jak oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy, pracownika lub pracodawcy- oświadczenie o chęci zakończenia trwającego stosunku pracy, czyli zakończenia trwającej umowy o pracy.

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od długości zatrudnienia danego pracodawcy i od rodzaju zawartej umowy. Ten okres wypowiedzenia to czas, w którym musi upłynąć, zanim umowa o pracę zostanie rozwiązana. Okresy wypowiedzenia wskazana w przepisach kodeksu pracy obowiązują zarówno pracownika, jak i pracodawcę, uzależnione są od rodzaju zawartej umowy. W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, dwa tygodnie lub jeden miesiąc. Natomiast w przypadku umowy zawartej na czas określony lub czas nieokreślony ten czas, który musi upłynąć do rozwiązania umowy o pracę, wynosi dwa tygodnie, jeden miesiąc lub trzy miesiące – w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Drogi pracowniku warto pamiętać i zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. 22 lutego 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy- kodeks pracy.

Zmianę wprowadziły nowe okresy wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas określony. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia pracownika to fakt, że jeśli chcesz rozwiązać umowę zawartą na czas określony, która trwa obecnie, ale była zawarta i trwała w dniu wejścia znowelizowanych przepisów i do tego zawierała klauzulę o możliwości rozwiązania z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, to okres zatrudnienia, od którego liczona jest długość wypowiedzenia- liczymy od 22 lutego 2016 roku. Zatem jeśli obecnie chcesz rozwiązać taką umowę, to obowiązuje Cię jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Jak liczyć okres wypowiedzenia? Tutaj zwracam szczególną uwagę pracownikom, ponieważ zdarzają się wątpliwości i błędy w tym zakresie, w przypadku okresu wypowiedzenia, który trwa tydzień lub wielokrotność tygodnia, pamiętaj mój drogi czytelniku, liczymy ten okres zawsze od soboty do soboty, czyli jeśli złożymy wypowiedzenie nawet w poniedziałek to bieg wypowiedzenia, liczony jest od najbliższej w kalendarzu soboty- tydzień lub dwa tygodnie później.

Ostatnim dniem rozwiązania umowy jest zatem sobota, niezależnie czy jest ona dla ciebie dniem pracującym, czy niepracującym. Natomiast okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Oczywiście po upływie stosownej ilości tych miesięcy w zależności od tego, jaki okres wypowiedzenia nas obowiązuje. W związku z powyższym tekstem uzyskałeś część odpowiedzi na pytanie- jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę ? Czy okres wypowiedzenia może się różnić od tego kodeksowego kodeksu wypowiedzenia wyraźnie wskazanego w przepisach prawa pracy. W wyjątkowych sytuacjach może się różnić.

Dzieje się tak np. w przypadku zatrudnienia pracownika, którego praca związana jest z odpowiedzialnością materialną i strony umowy, czyli pracodawca i pracownik mogą zawrzeć w treści umowy porozumienie, z którego wynikałoby, że jeśli pracownika miałby obowiązywać dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to okres ten ulega wydłużeniu jednak do jednego miesiąca. Jeśli miałby obowiązywać go jedno miesięczny okres wypowiedzenia, to w rezultacie umowa i tak rozwiąże się po trzech miesiącach okresu wypowiedzenia. Takie postanowienie powinno zawrzeć swoją treść w treści umowy o pracę.

Natomiast, czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Jak najbardziej można, na mocy z obustronnych ustaleń między pracodawcą i pracownikiem. Jednak należy pamiętać, że zmiana okresu wypowiedzenia nie zmienia tryby rozwiązania umowy o pracę. Co to oznacza? Jeśli pracownik złoży pismo wypowiadające umowę o pracę, a obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia i w czasie tego okresu dojdzie do porozumienia z pracodawcą, że ten okres wypowiedzenia zostaje np. skrócony do jednego miesiąca, to umowa o pracę rozwiąże się zgodnie z ustaleniami po upływie jednak jednego miesiąca, jednak tryb rozwiązania umowy zostanie ten sam, a trybem tym jest po prostu oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here