Główne współczesne zagrożenia polityczne na świecie

Chociaż od czasów drugiej wojny światowej liczba poszczególnych konfliktów na świecie jeszcze nigdy nie była tak niska, to nie zmienia to faktu, że trudno mówić o spokojnej sytuacji. Jakie są najważniejsze współczesne zagrożenia o charakterze politycznym na świecie?

Świat staje przed wieloma wyzwaniami. W obrębie zagrożeń wewnętrznych współcześnie zmagać się trzeba m.in. z niestabilnością i nieudolnością rządów niektórych państw świata. Wzrostowi znaczenia ulegają tendencje fundamentalistyczny czy irredentystyczne. Z kolei na płaszczyźnie zagrożeń zewnętrznych wymienić należy przede wszystkim niebezpieczny terroryzm międzynarodowy.

Zagrożenia wewnętrzne

Zastanawiając się, co w polityce dzieje się na bieżąco, zwykle jest się zainteresowanym sytuacją wewnętrzną w różnych państwach. Nie dotyczy to jednak tylko sytuacji społecznej czy ekonomicznej. Do jednych z najważniejszych współczesnych zagrożeń politycznych należą zagrożenia wewnętrzne.

Zagrożenia wewnętrzne to między innymi kwestia słabości struktur społecznych i państwowych. Niestabilność państwa, nieudolność rządów, problemy z korupcją to wyzwania, przed którymi wciąż stoi cały globalny świat. Do najbardziej wyraźnych przykładów, do czego powyższe zjawiska mogą doprowadzić, należy obecna sytuacja w Jemenie bądź w Somalii – państwie, które z czasem zatraciło swoją państwowość.

Do zagrożeń wewnętrznych niewątpliwie zaliczyć należy również rodzące się fundamentalizmy etniczne, narodowe i religijne. To także coraz częściej spotykane ruchy irredentystyczne, które niekiedy wbrew szczytnym ideałom mogą być niebezpieczne zarówno dla danej państwowości, jak i obywateli pozostających w jej obszarze. Ostatecznie do zagrożeń wewnętrznych należy zaliczyć także tendencje autorytarystyczne, powstające na skutek niewystarczającej efektywności systemów demoliberalnych.

Zewnętrzne zagrożenia polityczne

Nie budzi wątpliwości fakt, że jednym z bardziej niebezpiecznych zagrożeń o charakterze politycznym we współczesnym świecie jest międzynarodowy terroryzm. Walka z terroryzmem staje przed nowymi wyzwaniami na skutek powstawania nowych technologii, które są wykorzystywane przez terroryzm. Współcześnie terroryzm nie posługuje się już tylko „klasycznymi” narzędziami typu hard power, ale m.in. dzięki potędze alternatywnych kanałów informacji, np. mediów społecznościowych, wywiera wpływ również ideologiczny.

Zewnętrzne zagrożenia polityczne na świecie to także rywalizacja pomiędzy państwami oraz największymi mocarstwami. Do ostatniego zjawiska z pewnością należy zaliczyć wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here