Europejskie i Polskie działania na rzecz klimatu i energii

Międzynarodowe działania w obszarze polityki klimatycznej stały się w ostatnim czasie priorytetowymi. Wśród długoterminowych celów UE jest osiągnięcie m.in. neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na jakie kluczowe obszary wskazują przedstawione założenia?

Międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej, wynikają z umów, zawartych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych:

– Konwencja UNFCCC z 1992 r.,
– Protokół z Kioto z 1997 r.,
– Porozumienie paryskie z 2016 r.

Strategicznym, długoterminowym celem, ustalonym dla UE, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako najważniejsze obszary neutralności wymienia się: czysty wodór, ogniwa paliwowe, a także inne paliwa alternatywne. Kluczowym zagadnieniem są również: magazynowanie energii i jej wychwytywanie, składowanie oraz utylizacja CO2. W odniesieniu do tych  potrzeby, KE opublikowała komunikat o nazwie „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. Wraz ze strategią UE na rzecz integracji systemów energetycznych ma ona wspomagać wspiera plan Unii Europejskiej do uzyskania gospodarki, będącej neutralną dla klimatu. Co zresztą zbieżne jest z celem określonym w Europejskim Zielonym Ładzie.

Strategia ta zawiera stworzenie warunków, umożliwiających zwiększenie podaży i popytu wodoru. Sprecyzowane zostały w niej następujące cele strategiczne:

– do 2024 r. zainstalowanie elektrolizerów o mocy co najmniej 6 GW  i roczna
produkcja co najmniej 1 mln ton wodoru z OZE;
– do 2030 r. zainstalowanie elektrolizerów o mocy co najmniej 40 GW i roczna
produkcja co najmniej 10 mln ton wodoru z OZE;
– zastosowanie wodoru w przemyśle i mobilności.

Celem Komisji Europejskiej jest uczynienie z UE światowego lidera w dziedzinie czystego wodoru. Aby to osiągnąć, KE zainicjowała  sojusz na rzecz czystego wodoru, który stworzy system wspierania inwestycji, służących produkcji czystego wodoru i stymulowaniu popytu na czysty wodór w krajach unijnych. Polska jest aktywnym uczestnikiem dyskusji o przyszłym kształcie rynku wodoru. Polska strategia wodorowa ma na celu dodanie rozmachu tym działaniom, zarówno w skali krajowej jak i europejskiej. Aby uzyskać właściwy i szybki efekt, niezbędne jest przygotowanie dobrze skoordynowanych strategii na szczeblu krajowym i europejskim. Istotne jest podjęcie działań dyplomatycznych w dziedzinie energii i klimatu z partnerami międzynarodowymi, szczególnie w ramach Międzymorza. Należy zaplanować rozwiązania prawne wspierające rozwój wykorzystania wodoru. Kluczowe jest wsparcie popytu. Stworzenie odpowiednich warunków technicznych i zachęt finansowych dla firm,  zapewnienie współfinansowania technologii wodorowych z pakietu stymulującego Komisji Europejskiej,  przyczyni się do mocnego  rozwoju technologii wodorowych. Środki finansowe są niezbędne  i konieczne, zwłaszcza na początku, w momencie powstawania instalacji pilotażowych, budowania know-how i prowadzenia zaawansowanych badań.

Więcej wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii zdobyć możesz na szkoleniu dedykowanym przyszłym instalatorom. Informacje o aktualnych kursach znajdziesz pod adresem https://www.oszomega.pl/oze/

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here