Badania geologiczne gruntu przed budową domu

Badania geologiczne gruntu przed budową domu stanowią jeden z najważniejszych etapów fazy projektowania konstrukcji inżynierskich. Pomiary geotechniczne gruntu to standardowa procedura wykonywana na każdym placu budowy. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego projekt budowlany powinien w miarę potrzeb zawierać geologię posadowienia budynku, wyniki badań inżynierskich oraz warunki geologiczne.

Rodzaje badań gruntu

Badania geologiczne gruntu można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsze z nich to badania polowe, które stanowią większość, ze względu na ich popularność i możliwość uzyskania bezpośredniego profilu stratygraficznego. Drugimi badaniami są badania laboratoryjne, które wykonuje się w celu wyznaczenia parametrów geologicznych (mechanicznych) każdej wydzielonej warstwy geotechnicznej, przeprowadza się je w laboratorium, na pobranych próbkach gruntu w celu określenia ich wartości parametrów geotechnicznych.

Wszelkie czynności związane z identyfikacją podłoża gruntowego, czyli badania gruntu, doprowadzają docelowo do określenia obliczonych wartości parametrów geotechnicznych, które są niezbędne do wykonania obliczeń projektowych wznoszonego obiektu. Należy zatem wykonać badania podłoża w trakcie planowania inwestycji – przygotowywania dokumentacji, a także podczas samej realizacji, oraz po zakończeniu inwestycji.

Co dają badania gruntu?

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego uzyskuje się tak zwane warunki geotechniczne, na których podstawie można określić złożoność warunków gruntowo-wodnych oraz występowanie niekorzystnych procesów i zjawisk geologicznych, które zależą od trzech czynników: ułożenia i ukształtowania warstw glebowo-skalnych w osnowie, położenia zwierciadła wód gruntowych oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych procesów i zjawisk geologicznych. W zależności od stopnia złożoności rozróżnia się następujące podstawowe warunki: proste, złożone, oraz skomplikowane. Badania gruntu zatem mają duży wpływ na to, jaki fundament należy zastosować do budowy domu. W zależności od wyniku badania, czy to będą warunki proste, czy złożone, dobrany zostanie odpowiedni do nich fundament.

Więcej znajdziesz na: https://hamilton.com.pl/oferta/badania-srodowiska/badania-gruntu/

Podsumowując

Projektant po otrzymaniu dokumentacji geotechnicznej samodzielnie dobiera wartości parametrów badań geologicznych gruntu przed budową domu i to on za nie odpowiada. Przy doborze niekorzystnych wartości musi kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem powstających obiektów i dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić warunki geotechniczne. Stosowanie różnych technik badań gruntów nakazuje zastosowanie określonych zależności interpretacyjnych. Kilka technik pomiarowych jest bardzo rzadko używanych do identyfikacji warunków gruntowych, co jest błędem. Zaleca się jednoczesne stosowanie różnych technik badawczych, aby uniknąć błędów interpretacyjnych. Najlepiej, gdyby były to dwa sondowania dynamiczne z różnymi masami młotków lub sondowanie statyczne, łącznie z sondowaniem dynamicznym. Takie badania pozwoliłyby na określenie prawidłowych wartości geologicznych gruntu przed budową domu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here