Nowy JPK od 2020 roku

Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, zakłada wprowadzenie nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK. Początkowo likwidacja deklaracji VAT miała wejść w życie z początkiem roku 2019, następnie – od lipca 2019 r. Według najnowszych doniesień zmiana zostanie wprowadzona dopiero na początku stycznia 2020 r.

Aktualnie przepisy zobowiązują każdego czynnego podatnika VAT do comiesięcznego składania deklaracji JPK_VAT. Ponadto przedsiębiorcy podlegają konieczności prowadzenia rejestrów oraz przesyłania deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (w wypadku rozliczeń kwartalnych). Również podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych lub objęte procedurą odwrotnego obciążenia zobowiązane są do przekazywania odpowiednio informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiące, w których miały miejsce transakcje.

Nowa struktura pliku JPK_VDEK uwzględniać będzie dane przesyłane aktualnie w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT, a także informacje konieczne do kontroli rozliczeń podatku od towarów i usług. Obowiązująca deklaracja JPK_VAT zawiera bowiem bardziej szczegółowe dane, niż te składane w plikach VAT-7/7K, VAT-UE, VAT-27. Obecnie ma zatem miejsce dublowanie informacji przekazywanych do organów podatkowych. Zastąpienie deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT nowym plikiem JPK_VDEK zlikwiduje wspomniany problem, przyczyniając się tym samym do sprawniejszej weryfikacji przesyłanych danych, a co za tym idzie skrócenia czasu dokonywanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Należy wspomnieć, iż prowadzenie nowego pliku JPK_VDEK może wiązać się z karami dla podatników VAT. Za przesłanie deklaracji zawierającej dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł nałożyć karę finansową w wysokości 500 zł za każdą, stwierdzoną nieprawidłowość. Uprzednio jednak zobowiązany jest on wezwać podatnika do przesłania korekty deklaracji w ciągu 14 dni.

Wprowadzenie JPK_VAT przyczyniło się do zmniejszenia luki w VAT jednocześnie stwarzając konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowego sposobu składania deklaracji. Odpowiedź na powstałą potrzebę może stanowić program od Hogart JPK_VAT bądź też program do e-sprawozdań finansowych – eSprawozdania. Wspomniane oprogramowanie firmy Hogart odpowiada potrzebom większości systemów ERP. Firma podejmuje się również realizacji oprogramowania na zamówienie.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here