Edukacja jest ważną częścią życia każdego człowieka. To właśnie podczas naszej ścieżki edukacyjnej mamy szanse zdobyć podstawowe umiejętności, takie jak liczenie, pisanie, czytanie. Gdy posiądziemy już te fundamentalne umiejętności, będziemy mogli uzupełnić swoją wiedzę na kolejnych szczeblach. Jednym z tych szczebli jest nauka w szkole wyższej. Możemy zdecydować się na kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, czy przyrodnicze. W Polsce studia prowadzone są w systemie bolońskim. Dzięki temu możemy ukończyć pierwszy stopień studiów, przykładowo, na filologii germańskiej, po czym rozpocząć studia magisterskie na finansach i rachunkowości. Jeżeli chodzi o studia pierwszego stopnia to mogą one być prowadzone jako studia inżynierskie, albo licencjackie.

Studia inżynierskie trwają zazwyczaj siedem semestrów, gdy licencjackie sześć. To jaki kierunek wybierzemy, i na jakiej uczelni, zależy od naszych zainteresowań i predyspozycji. Oczywiście ważnym czynnikiem są także wyniki jakie uzyskaliśmy na maturze. To właśnie na ich podstawie uczelnie wyższe tworzą listy rankingowe kandydatów na studia. Niestety nie każdy będzie mógł dostać się na swój wymarzony kierunek. By zwiększyć swoje szanse, należy dobrze przygotować się do matury. Nie tylko do zdawania przedmiotów obowiązkowych, ale także dodatkowych. To zwykle wyniki matur z przedmiotów dodatkowych są decydujące przy rekrutacji na studia.

Studia to czas, w którym można nawiązać wiele wartościowych znajomości. Często już w grupie do której zostaliśmy przypisani jest kilkadziesiąt osób. Dodatkowo można udzielać się w kołach naukowych, orkiestrach, czy uczelnianych chórach. Możliwości poznania nowych osób na studiach jest mnóstwo. Jednak studia to przede wszystkim czas na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Jeśli z głową wybierzemy kierunek, to uczestnictwo w zajęciach pomoże nam poznać podstawy niezbędne do samodzielnego zgłębiania danego tematu.

W programie każdych studiów znajduje się dużo różnych przedmiotów. Studia są ukierunkowane na dany obszar wiedzy, jednak często obok wartościowych przedmiotów, prowadzone są też tzw. zapychacze. Sami powinniśmy oceniać przydatność konkretnych przedmiotów i tym, które uznamy za kluczowe dla naszej przyszłej kariery, poświęcać dużo dodatkowego czasu. Samo chodzenie na studia i zdawanie egzaminów nie sprawi, że staniemy się specjalistami w danej dziedzinie. Potrzebne jest tu zainteresowanie i motywacja do ciężkiej pracy. Wiedza nabyta podczas studiów, choć wartościowa, jest dopiero początkiem.

Podczas studiów licencjackich, zazwyczaj już na trzecim semestrze, zaczynają się seminaria dyplomowe. Mają one za zadanie przygotować żaków do napisania najważniejszej pracy w całym toku nauki na pierwszym stopniu- pracy licencjackiej. Zazwyczaj zaczyna się od wyboru tematu i rozpisania planu pracy. Jeśli student ma problemy z wyborem tematu, na jaki będzie musiał pracę napisać, może zasięgnąć rady u promotora. Praca dyplomowa składa się zwyczajowo z trzech rozdziałów. Pierwszy jest wprowadzeniem do tematu, jest w nim wyjaśniona terminologia używana w pracy, charakterystyka analizowanych firm, czy opis analizowanego zjawiska. W drugiej części przedstawiane są metody z jakich korzystał student, ich zapis matematyczny i słowny opis. Trzecia część to często część empiryczna. To tu przedstawione są obliczenia i wyniki badań. Praca licencjacka zawiera także wstęp i zakończenie. We wstępie wyjaśnia się powód dla którego taki właśnie temat został wybrany i stawia się hipotezy badawcze.

W zakończeniu formułowane są wnioski.
By praca otrzymała dobrą ocenę zarówno od promotora, jak i od recenzenta, powinna być nie tylko dobrze napisana pod względem merytorycznym, ale także pod względem formalnym. Oczywistym jest, że student pisząc pracę na wybrany temat nie jest specjalistą w danej dziedzinie i musi zaczerpnąć wiedzy z książek i innych publikacji. W pracy dyplomowej należy zaznaczyć z jakich źródeł korzystaliśmy przy jej pisaniu. Uchroni nas to przed oskarżeniem o plagiat. Jednak takie oznaczanie źródeł wcale nie jest proste. Co roku wielu studentów zadaje sobie to samo pytanie- jak wstawiać przypisy w pracy licencjackiej? Przede wszystkim, każda myśl zaczerpnięta od innego autora, powinna być opatrzona przypisem. Chodzi nie tylko o cytaty. Przypisy powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Na końcu pracy dyplomowej powinien znaleźć się spis wszystkich źródeł z których korzystaliśmy. Powinniśmy wymienić nie tylko książki, ale także artykuły, zeszyty naukowe, czy strony internetowe. Każda pozycja w bibliografii powinna być opisana tytułem, datą wydania, nazwą wydawnictwa i numerami stron z których student korzystał.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here