O SpółceDziałalnośćOfertaTaryfy i koncesjeOgłoszeniaKontakt
Strona główna   |   Oferta   |   Kotłownie

Kotłownie

Głównym zastosowaniem paliw dostępnych na rynku jest przemiana energii chemicznej zawartej w paliwach na inne jej rodzaje. Przemiana ta przebiega w procesie spalania paliw z udziałem powietrza atmosferycznego. Dominującym rodzajem wytwarzanej energii jest ciepło oraz energia elektryczna. Średni odbiorcy produkują ciepło na zaspokojenie potrzeb grzewczych, do wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz innych celów gospodarczych i technologicznych.

W zależności od dostępu do różnych rodzajów paliw, wytwarzanie ciepła następuje w kotłach na paliwa stałe (węgiel kamienny, drewno, biopaliwa stałe), ciekłe (oleje opałowe ciężkie, średnie i lekkie), gazowe (gazy ziemne – zaazotowane i wysokometanowe, w tym zgazowany LNG, CNG, gazy sztuczne wytwarzane przemysłowo, zgazowany propan i butan). Konstrukcje kotłów różnią się wielkością (z uwagi na wymaganą moc i parametry techniczne), sposobem podawania paliwa, konstrukcją komory spalania, systemem odbioru ciepła i odprowadzania spalin, zastosowanymi układami sterowania i automatyki. Kotły zasilane paliwami gazowym, są najsprawniejsze (sprawność ich przekracza 90 %, kotły na paliwo stałe mają sprawności przeciętnie od 50 do 75 %, a na olej opałowy od 80-85%) i najłatwiejsze w eksploatacji. Przy spalaniu gazu ziemnego powstaje 2,5 krotnie mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu węgla i innych paliw stałych oraz blisko 2 razy mniej niż przy spalaniu paliw ciekłych. Emisja dwutlenku siarki i pyłów jest w kotłach gazowych znikoma, w odróżnieniu od kotłów na paliwa stałe, których eksploatacja wymaga stosowania urządzeń odpylających. Ponadto kotły przyłączone do sieci gazowych nie wymagają budowy magazynów opału, specjalnych dróg dojazdowych, znaczących stref ochronnych i systemów utylizacji odpadów, co w znacznie zmniejsza koszty inwestycyjne. Dostarczany gaz ma zagwarantowane własności chemiczne i techniczne, pozwalające na uzyskanie stałych parametrów eksploatacyjnych na kotłach grzewczych. Aktualnie poziom cen paliw jest zmienny i ma charakter koniunkturalny. Najtańsze ciepło uzyskuje się z węgla kamiennego. Jednak niższa cena wytworzenia ciepła obarczona jest znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi oraz uciążliwością dla środowiska.

Budowa kotłowni gazowej w Markach k/Warszawy

P.L. Energia S.A.
Krzywopłoty 42, 78-230 Karlino
Tel.: +48 94 311 30 00
Fax: +48 94 311 30 02
NIP 672-18-11-401
REGON 331091360
Kapitał akcyjny spółki: 10 000 000 PLN
Kapitał wpłacony w całości